Projekt NKCK

Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych - szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Najbliższe terminy szkoleń

Apelacja wrocławska

 

Szkolenia dla urzędników Sądów Rejonowych

12-13 marca

Formularze rejestracyjne

Szkolenia zrealizowane

 

Szkolenia dla urzędników

9 - 10 listopada 2017 r.

20 - 21 września 2018 r.

18 - 19 października 2018 r.

15 - 16 listopada 2018 r.

8 - 9 stycznia 2019 r.

31 stycznia - 1 luty 2019 r.

12 - 13 luty 2019 r.

19 - 20 luty 2019 r.

 

 

 

Szkolenia dla sędziów wydziałów

14 - 15 listopada 2017 r.

27 - 28 września 2018 r.

18- 19 października 2018 r.

8 -9 listopada 2018 r.

12 -13 luty 2019 r.

19 - 20 luty 2019 r.

 

Szkolenia dla prezesów/wiceprezesów SR oraz sędziów wizytatorów

21 - 22 luty 2019 r.

 

 O Projekcie

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczął realizację projektu „NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych” realizowanego w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

– Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (lider projektu),

– Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (partner projektu),

– Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (partner projektu).

 

Celem głównym projektu jest opracowanie 3 specjalistycznych programów szkoleniowych z zakresu nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami (nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny) i kontroli finansowej nad kancelariami komorniczymi oraz wdrożenie nowej dedykowanej oferty szkoleniowej dla 1500 pracowników sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z obszaru całej Polski, w tym prezesów sądów rejonowych i sędziów wizytatorów (z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami), sędziów wydziałów cywilnych sądów rejonowych i referendarzy sądowych (z zakresu nadzoru judykacyjnego nad czynnościami komorników z elementami nadzoru administracyjnego), urzędników sądów rejonowych (z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych) służącej podniesieniu kompetencji uczestników z zakresu nadzoru nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych  i zakłada opracowanie programów szkoleniowych z zakresu nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami (nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny) i kontroli finansowej nad kancelariami komorniczymi, a następnie zorganizowanie i przeprowadzenie na ich podstawie specjalistycznych szkoleń dla kadry sądów rejonowych oraz sędziów-wizytatorów.

Cel główny zostanie osiągnięty w drodze realizacji pakietu zadań w postaci:

opracowania programów szkoleń w konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości,

opracowania materiałów szkoleniowych,

przeprowadzenia rekrutacji uczestników we współpracy z kierownictwem sądów oraz Ministerstwem Sprawiedliwości,

przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń,

opracowania zestawu wskazówek do prowadzenia nadzoru nad działalnością komorników (standardów nadzoru).

 

Udział Uczestników w Projekcie jest nieodpłatny.

 

W ramach projektu powstaną trzy specjalistyczne programy szkoleniowe:

1) program dla prezesów sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami (szacowana liczba uczestników ok. 360 osób),

2) program dla sędziów wydziałów cywilnych sądów rejonowych i referendarzy sądowych z zakresu nadzoru judykacyjnego nad czynnościami komorników z elementami nadzoru administracyjnego (szacowana liczba uczestników ok. 720 osób),

3) program dla urzędników sądów rejonowych z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych, w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych (szacowana liczba uczestników ok. 420 osób).

 

Okres realizacji projektu: 1 maja 2017 r. – 31 marca 2019 r.

 

Szkolenia oferowane przez Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odpowiedzialny jest za realizacje szkoleń adresowanych do:

– prezesów sądów rejonowych,

– sędziów wydziałów cywilnych,

– sędziów – wizytatorów,

– referendarzy sądowych,

– urzędników sądowych

zatrudnionych w sądach apelacji wrocławskiej.